اسطوره قلم زنی اصفهان و ایران استاد علی ظریفی اصفهانی

ایشان به علت علاقه پدرشان به قلمزنی اين شغل را انتخاب کردند، اولين استادشان مرحوم تقی بود و مدت سه سال نزد ايشان

کارکردند. سپس نزد استاد حسين عرب رفته و تا ده سالگی هنر قلم زنی را آموختند

ظریفی اصفهانی از اساتید به نام قلم زنی و افتخارات اصفهان است که پایه گذاری شیوه نوین در این هنر (حرکت فلزروی فلز) بوده

است.

استاد ظریفی بیش از 70 سال از عمر خود را در عرصه هنر قلم زنی گذرانیده و تا کنون موفق به اخذ چندین دکترای افتخاری، نشان

در جه 1 هنری و.. شده است.

وی به عنوان شاخص هنری استان اصفهان شناخته شده و مورد تقدیر روسای جمهور و وزرای فرهنگ و ارشاد قرار گرفته است.

استاد ظریفی اصفهانی همچنین چندین سال به عنوان استاد در دانشگاه هنر اصفهان و دانشکده پردیس به پرورش دانشجو مشغول

بوده است.

آثار این هنرمند برجسته قلم زنی در موزه های ایران و جهان در معرض دید علاقه مندان به هنر قرار گرفته است. آثاری از ایشان

مانند دختران تاک، از کودکی تا پیری و.... همیشه در یادها ماندگار است.

English